Voor alle duidelijkheid wijzen we je op het volgende;

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Drok Dwaande. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drok Dwaande. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen

We doen ons uiterste best om de informatie en prijzen juist en volledig te tonen. Toch kan het gebeuren dat informatie onjuist of onvolledig is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Drok Dwaande behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op.

De internetprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Drok Dwaande. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de website van Drok Dwaande. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.