Algemene voorwaarden en huisregels Sports

Openingstijden

 • Maandag tot en met donderdag 09:30 – 12:00 prikkelarm sporten.
 • Lady’s only en sportief vergaderen op voor afgestemde tijden.
 • Sports behoud zich het recht om de sportschool te sluiten met een maximum van 28 dagen per jaar met uitzondering van feestdagen.
 • De laatste twee weken van de bouwvak regio Noord, de kerstvakantie en feestdagen is Sports gesloten.
 • Sports behoudt zich het recht om bij redenen zoals bijvoorbeeld ziekte, overlijden of een verbouwing etc. haar deuren te sluiten.

Veiligheid en hygiëne 

 • Het dragen van schone (binnen)sportschoenen (bij voorkeur met lichte zolen) en sportkleding is verplicht.
 • Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters. Desinfectie is aanwezig.
 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan.
 • Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen is verboden.
 • Alcohol en drugs zijn verboden.
 • Dieren zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.
 • Om Sports schoon en de materialen onbeschadigd te houden, is het gebruik van magnesiumpoeder of enig ander grip verhogende poeder niet toegestaan.

Privacy en rust

 • Het is verboden om te telefoneren in de Sportsruimte. Het is verboden om foto’s of video’s te maken op alle plaatsen in het gebouw (inclusief kleedkamers).
 • Het is verboden om inbreuk te maken op de privacy van de aanwezigen.
 • Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten.
 • Graag muziek, dan is een koptelefoon verplicht. Beperk het geluidsniveau van je muziek zodat anderen hier geen last van hebben.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd bij Sports.
 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd bij Sports.
 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt.

Veiligheid

 • Het is verplicht je te kunnen identificeren bij Sports en in de overige ruimtes van het gebouw wanneer hiernaar gevraagd wordt.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegestaan bij Sports.
 • Jonger dan 16 jaar enkel onder één op één begeleiding van een wettelijk vertegenwoordiger.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; zo niet worden personen tijdelijk of blijvend de toegang ontzegd.
 • Het gebruik maken van apparatuur en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Sports is geheel voor eigen risico
 • Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.
 • Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het ophouden rond een toestel is niet toegestaan.
 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, etc. zijn niet toegestaan in de Sportruimte.

Aansprakelijkheid

 • Sports en overige werknemers en/of andere vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van gebruikers, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • Sports en overige werknemers en/of andere vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van gebruikers, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • Sports en overige werknemers en/of andere vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken, diefstal of vernielingen van persoonlijke eigendommen.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sports, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de gebruiker is te wijten.
 • Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Lockers worden dagelijks leeggemaakt.

Sanitair

 • Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen.
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.

Toezegging en ontzegging

 • Sports werkt enkel met eenmalige tarieven en/of stippenkaarten.
 • Een strippenkaart is na afgifte 1 jaar geldig.
 • Een strippenkaart is persoonsgebonden.
 • Het is verboden om een strippenkaart over te dragen aan derden.
 • Sports kan zonder opgaaf van reden per direct de toegang ontzeggen en behoudt het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag de toezegging te ontzeggen.

Betaling Betalingsvoorwaarden

 • Alle betalingen dienen vooraf gedaan te worden.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag is er geen gelegenheid om gebruik te maken van Sports en al haar faciliteiten.
 • Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website en in Sports.
 • In werking tredende btw-verhogingen worden te allen tijde bij alle gebruikers zonder kennisgeving vooraf, per direct in de prijs verwerkt.

Overige

 • Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT-diensten zijn niet toegestaan.
 • Indien je sport op bepaalde tijden en er geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt bij Sports.
 • Zonder begeleiding van Sports zijn er maximaal 6 personen toegestaan in de zaal.
 • Het uurtarief is inclusief het gebruik van onze faciliteiten. U dient na een uur bij te betalen of te vertrekken, mits anders is overeengekomen.