Heb je een klacht?

Dit kun je doen:

Je belt de begeleiding om je klacht te bespreken, soms is dit al voldoende.
Je kunt ook een afspraak maken om over de klacht te praten met de directie en/of de begeleider. We hopen de klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen zes weken op te lossen.

Is dit niet gelukt?

Dan kun je een gesprek aangaan met de vertrouwenspersoon van Drok Dwaande.
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie jij (en/of jouw vertegenwoordiger) terecht kunt als je een klacht hebt over iets wat zich bij Drok Dwaande afspeelt.
Een vertrouwenspersoon voert vertrouwelijke gesprekken.
Dit betekent dat de vertrouwenspersoon niets van wat is besproken aan iemand mag vertellen zonder jouw toestemming.
De vertrouwenspersoon kijkt samen met jou wat de klacht precies is en wat je er aan kunt doen. Jij beslist zelf hoe je de klacht op wilt lossen.
Als je het fijn vindt, maken jullie samen een plan van aanpak en voeren dit uit.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Drok Dwaande is Rika Woudwijk van Woudwijk Zorgadvies

Woudwijk Zorgadvies
Rika Woudwijk Bangaweg 4
9144 CL Hantumhuizen
Telefoon (06) 29 19 28 60
E-mail info@woudwijkzorgadvies.nl
www.woudwijkzorgadvies.nl

Je kunt ook contact opnemen met onze externe, onafhankelijke klachtencommissie, dit kun je doen door een brief of een e-mail te schrijven.
Vermeld dan:

  • Jouw naam, adres en telefoonnummer en de naam van je wettelijk vertegenwoordiger of diegene die je helpt bij het omschrijven van de klacht.
  • De naam, adres en telefoonnummer van Drok Dwaande en het Lidmaatschap-ID 1070.
  • Het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
    Beschrijf zo duidelijk mogelijk jouw klacht en de reden waarom je hierover een klacht hebt. Vertel ook wat je al hebt gedaan om je klacht op te lossen.

 

De klacht kun je insturen via het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg, via e-mail versturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of schriftelijk naar:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Na het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg wordt een procedure gestart.
Hoe deze procedure eruit ziet dat kun je zien op de site van Klachtenportaal Zorg.

Belangrijk om te weten:

Je hoeft de verschillende stappen niet per se in bovengenoemde volgorde te volgen.
Je mag ook gelijk gebruik maken van de vertrouwenspersoon of een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.