Meldcode

Wij werken bij Drok Dwaande (wanneer nodig) aan de hand van de meldcode. Het doel van de wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling.