Zo gaan wij om met jouw gegevens wanneer je werkzaam bent bij Drok Dwaande

Jouw dossier is inzichtelijk voor jou en wanneer van toepassing ook voor jouw wettelijk vertegenwoordiger. Heb je geen wettelijk vertegenwoordiger maar wil je bijvoorbeeld je werkplan delen met iemand die belangrijk voor jou is? Dat kan met een toestemmingsformulier.

Jouw dossier is inzichtelijk voor alle werkzame begeleiders en stagiaires van Drok Dwaande. Alle begeleiders en stagiaires hebben geheimhoudingsplicht.

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Dit kan enkel en alleen met jouw (schriftelijke) toestemming. Een hoge uitzondering betreft, als jouw veiligheid of de veiligheid van jouw omgeving in gevaar is.

Ook na overlijden delen we geen gegevens.

Bewaartermijn

Wanneer je niet meer bij Drok Dwaande werkt wordt jouw dossier tenminste 15 jaar bewaard.
Ben je minderjarig? Dan wordt het minimaal 20 jaar bewaard.
Bij overlijden wordt het dossier 15 jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de begeleiding of het overlijden.
Fiscale gegevens dienen 7 jaar bewaard te worden.

Jouw rechten

Jij (en/of jouw wettelijk vertegenwoordiger) hebt recht op inzage in al jouw gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van deze gegevens.

Mocht je daarover vragen hebben dan kun je deze altijd stellen aan een begeleider of het locatiehoofd.

Verwerking van gegevens

Betrokken partijen waar Drok Dwaande gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Er is met deze partijen een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend. Je mag te allen tijde dit register opvragen.

Wanneer je van mening bent dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan dan kun je dit aangeven bij jouw begeleider, het locatiehoofd en/of een klacht in dienen. Klik hier voor onze klachtenprocedure.

Overige afspraken

Overige afspraken met betrekking tot privacy maken we samen en noteren we in jouw dossier.